DANH SÁCH ĐV GIỎI VIỆC TRƯỜNG ĐẢM VIỆC NHÀ

CĐGD THỊ XÃ NINH HÒA                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                      

DANH SÁCH NỮ ĐOÀN VIÊN

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU “GIỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ”

NĂM HỌC 2016-2017

STT

Họ và tên

Năm sinh

Tổ công đoàn

Ký tên

1

Phan Thị Thanh Chu

5/8/1971

Văn phòng

 

2

Ngô Như Nguyên

21/5/1969

Văn phòng

 

3

Lê Thị Hồng Son

1/10/1979

Văn phòng

 

4

Phạm Thị Hồng Dung

12/10/1970

Văn phòng

 

5

Võ Thị Hoài Xuân

14/1/1971

Văn phòng

 

6

Nguyễn Thị Trinh

19/9/1979

Văn phòng

 

7

Phạm Thị Ái Loan

1/2/1967

Văn phòng

 

8

Ngô Thị Lưu Diễm

4/9/1981

Văn phòng

 

9

Nguyễn Thị Thu Thanh

7/4/1989

Văn phòng

 

10

Đặng Thị Ngọc Yến

10/10/1989

Văn phòng

 

11

Nguyễn Thị Bích Trâm

30/3/1993

Văn phòng

 

12

Nguyễn Tấn Nhật Phương

17/9/1983

5-6 tuổi

 

13

Ngô Thị Bích Chi

28/1/1988

5-6 tuổi

 

14

Lê Thị Hồng Hạnh

11/1/1985

5-6 tuổi

 

15

Phan Thị Vương

1/3/1983

5-6 tuổi

 

16

Trần Thị Hồng

20/10/1974

5-6 tuổi

 

17

Phạm Thị Hồng Mơ

12/10/1984

5-6 tuổi

 

18

Phạm Thục Uyên

15/9/1981

4-5 tuổi

 

19

Đinh Thị Phương Lam

27/8/1982

4-5 tuổi

 

20

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

10/4/1991

4-5 tuổi

 

21

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

10/1/1985

Nhà trẻ- 3 tuổi

 

22

Lương Thị Hạnh

18/4/1971

Nhà trẻ- 3 tuổi

 

23

Nguyễn Thị Hồng Diễm

29/8/1988

Nhà trẻ- 3 tuổi

 

24

Lê Thị Thanh Xuân

1/5/1982

Nhà trẻ- 3 tuổi

 

25

Phạm Lê Thoa

23/12/1992

Nhà trẻ- 3 tuổi

 

                                                                   

                                                                                       Ninh Hưng, ngày 18 tháng 11 năm 2016

              TM. BCHCĐ                                                                              Trưởng ban nữ công

              CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                               Phạm Thục Uyên