Năm 2015 - 2016

 STT
HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
 CHỨC DANH
 

Nguyễn Thị Ngọc Lý

1988

 Bí thư

Ngô Thị Bích Chi

1988

 Phó Bí thư
 

Nguyễn Thị Thu Thanh

1989

 Ủy viên

Phạm Thị Minh Phụng 

 1992

 Đoàn viên
 

Nguyễn Thị Hoàng Diễm 

1985

 Đoàn viên
 

Đặng Thị Ngọc Yến 

 1989

 Đoàn viên

Nguyễn Thị Bích Trâm 

 1993

 Đoàn viên
  Nguyễn Thị Hoài Trinh

1993

 Đoàn viên
 

Lê Thị Hồng Hạnh 

1985

 Đoàn viên
 

Phạm Lê Thoa 

1992

 Đoàn viên
  Nguyễn Thị Hoàng Oanh

1991

 Đoàn viên
 

 Nguyễn Thị Hồng Diễm

 1988

 Đoàn viên

 

Comments