Đoàn thể‎ > ‎Chi Đoàn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động


 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  XÃ NINH HƯNG

CHI ĐOÀN MẦM NON

***

Số:     KH/CĐMN

 

Ninh Hưng, ngày 19  tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân Ất Mùi 2015.

Thực hiện kế hoạch hoạt động đoàn năm 2015 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ninh Hưng;

Lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015)  mừng Xuân Ất Mùi 2015;

BCH Chi đoàn mầm non lập kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng mùng xuân Ất Mùi năm 2015.

I/ Mục đích:

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ,công nhân viên, đoàn viên, hội viên, Thanh thiếu niên và nhân dân về ý nghĩa 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng xuân Ất Mùi 2015

II/ Nội dung:

Tuyên truyền về những ca khúc về Đảng, quê hương đất nước con người Việt nam và một số nội dụng phụ kem theo (Có nội dung chương trình riêng cụ thể).

III/ Thời gian, địa điểm:

 

1. Thời gian:   19 giờ 00 đến 21 giờ 30, ngày 1/02/2015.

2. Địa điểm:    Tại  trước  UBND xã Ninh Hưng.

IV/ Biện pháp thực hiện:

Chi đoàn mầm non phối hợp với BCH Đoàn xã, Ban VHTT xã Ninh Hưng tổ chức thực hiện đêm văn nghệ.

Kinh phí tổ chức: UBND  xã Ninh Hưng.

Nhân sự, nội dung và các tiết mục  văn nghệ: Cán bộ GV-NV trường Mầm Non Ninh Hưng, đoàn viên Đoàn xã

Trên đây là kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN và mừng xuân Ất Mùi 2015

Nơi nhận:

- BGH trường MN;

-  Đoàn xã;

- Lưu.

Xác nhận của Bí thư Chi bộ

    TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ CHI ĐOÀN

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Ngọc Lý

 

 

 

 

 

 
 TUỔI TRẺ TX. NINH HÒA
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC
HỒ CHÍ MINH