Đoàn thể‎ > ‎

Ban ĐDCMHS


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012- 2013

 

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Phụ huynh lớp

Chức vụ

1

Trần Thị Tuy

Trường Lộc – Ninh Hưng

4 tuổi B

Trưởng Ban

2

Phan Thị Hồng Loan

Tân Hưng – Ninh Hưng

5 tuổi B

Phó Ban

3

Phạm Thị Như Khánh

Gò Sắn – Ninh Hưng

Gò Sắn

Phó Ban

4

Châu Hiền Hạnh

Phước Mỹ - Ninh Hưng

Phước Mỹ

Phó Ban

5

Võ Thị Kim Sa

Trường Lộc – Ninh Hưng

5 tuổi C

Thành viên

6

Lê Văn Hưng

Trường Lộc – Ninh Hưng

4 tuổi A

Thành viên

7

Lê Thị Xuân Hương

Tân Hưng – Ninh Hưng

5 tuổi B

Thành viên

8

Phùng Thị Kiều Diễm

Phú Hòa – Ninh Quang

3 tuổi

Thành viên

9

Nguyễn Thị Xuân Hiền

Trường Lộc – Ninh Hưng

5 tuổi A

Thành viên